As You Wish

Alphonse Mouzon

1990 Jazz

The Colours Of Life

Airto MoreiraFlora Purim

1988 Jazz

Early Spring

Alphonse Mouzon

1988 Jazz

The Midnight Sun

Flora Purim

1988 Jazz