Bamba-Samba Bossa Nova

Charlie Byrd

1959 Jazz

Sketches Of Spain

Miles Davis

1960 Jazz