Capercaillie

The Blood Is Strong

 1. Aignish
 2. The Hebrides
 3. Arrival Theme
 4. Cumha Do Dh'Uilleam Siosal
 5. Iona Theme
 6. Oh Mo Dhuthaich
 7. Calum's Road
 8. Callinish, Picts, Celts
 9. Fear A Bhata
 10. Alasdair Mhic Cholla
 11. Dean Cadalan Samhach
 12. Lordship Of The Isles
 13. Grandfather Mountain
 14. Arrival Reprise
 15. An Ataireachd Ard
 16. Colum Cille
 17. 'S Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh
 18. Downtown Toronto
 19. Maighdeanan Na H-Airidh
Year: 1988
Genre: Folk/Rock /
Genre additional: Celtic /
Producer: Capercaillie / Bernd Schulze /
Performer: Karen Matheson / Charlie McKerron / Anton Kirkpatrick / Donald Shaw / John Saich / Marc Duff /
Guest Performer: Rhona MacKay /