Darkthrone

Transilvanian Hunger

  1. Transilvanian Hunger
  2. Over Fjell Og Gjennom Torner
  3. Skald Av Satans Sol
  4. Slottet I Det Fjerne
  5. Graven Tåkeheimens Saler
  6. I En Hall Med Flesk Og Mjød
  7. As Flittermice As Satans Spys
  8. En Ås I Dype Skogen
Year: 1994
Genre: Metal /
Genre additional:
Producer: Darkthrone /
Performer: Gylve Fenris Nagell / Ted Skjellum /
Guest Performer: