Bamba-Samba Bossa Nova

Charlie Byrd

1959 Jazz

The Body & The Soul

Freddie Hubbard

1963 Jazz

That Certain Feeling

Felicia Sanders

1958 Jazz