Paradise In Gazankulu

Harry Belafonte

1988 Rock/Pop

Calypso In Brass

Harry Belafonte

1966 Rock/Pop

Belafonte On Campus

Harry Belafonte

1967 Rock/Pop

Belafonte Sings Of Love

Harry Belafonte

1968 Rock/Pop

Homeward Bound

Harry Belafonte

1970 Rock/Pop

By Request

Harry Belafonte

1970 Rock/Pop

The Warm Touch

Harry Belafonte

1971 Rock/Pop

Calypso Carnival

Harry Belafonte

1971 Rock/Pop

Play Me

Harry Belafonte

1973 Rock/Pop

Streets I Have Walked

Harry Belafonte

1963 Rock/Pop

Ballads, Blues And Boasters

Harry Belafonte

1964 Rock/Pop

Belafonte At The Greek Theatre

Harry Belafonte

1964 Rock/Pop