Bamba-Samba Bossa Nova

Charlie Byrd

1959 Jazz

You, Baby

Nat Adderley

1968 Jazz

Mullenium

Gerry Mulligan

1998 Jazz

My One And Only Thrill

Melody Gardot

2009 Jazz

Take Me Higher

Diana Ross

1995 Funk/Soul