Hotel San Jose

Go Go Market

2002 Rock/Pop

Bobby Fuller Died for Your Sins

Chuck Prophet

2017 Folk/Rock

The Blues Rolls On

Elvin Bishop

2008 Blues

JWL

Joe Louis Walker

1994 Blues

Sweet Lovin‘ Ol‘ Soul

Maria Muldaur

2005 Blues

Homemade Blood

Chuck Prophet

1997 Folk/Rock

Turn The Pigeons Loose

Chuck Prophet

2004 Folk/Rock

Feast Of Hearts

Chuck Prophet

1995 Folk/Rock

The Hurting Business

Chuck Prophet

2000 Folk/Rock