Nica’s Tempo

Thelonious MonkGigi Gryce

1955 Jazz

With Thelonious Monk

Art Blakey & The Jazz Messengers

1957 Jazz

Monk

Thelonious Monk

1964 Jazz

Solo Monk

Thelonious Monk

1965 Jazz

Live At The It Club

Thelonious Monk

1964 Jazz

Live In Paris Vol. 1

Thelonious Monk

1964 Jazz

Live In Paris Vol. 2

Thelonious Monk Quartet

1964 Jazz

Straight, No Chaser

Thelonious Monk Quartet

1967 Jazz

Monk’s Blues

Thelonious Monk

1968 Jazz

Underground

Thelonious Monk

1968 Jazz

Thelonious Monk Nonet Live In Paris 1967

Thelonious Monk

1967 Jazz

Monk In France

Thelonious Monk

1961 Jazz